Înțelesul "anti-ageing" în dicționarul Engleză

Definiția anti-îmbătrânire

definiția anti-îmbătrânire

We can monitor synaptic growth, but our focus is tumours, not ageing. Schimbările fizice sunt direct legate de îmbătrânire. Physical changes are directly related to aging. Copy Report an error Un studiu din a descoperit că o viață de viață la exerciții fizice și activități regulate poate încetini procesul de îmbătrânire.

A study has found that a lifetime of regular exercise and activity can slow down the aging process. Copy Report an error O varietate largă, dar cel mai popular, de departe, este tratamentul nostru anti - îmbătrânire.

A wide variety, but our most popular by far is our one of a kind anti - aging treatment. Ai luat toner, apoi ser de răcire, apoi crema anti - îmbătrânire? Did you go toner, then cooling serum, then the anti - aging cream? Ne îndreptăm în subsolul Institutului Național definiția anti-îmbătrânire Îmbătrânire. We're heading down into the basement of the National Institute on Ageing. Copy Report an error Doar puținul din acea loțiune de 8 milioane de dolari pe care am eliminat - o m - a gândit cu adevărat la procesul de îmbătrânire.

Cu o îmbătrânire a corpului la overdrive. With a body aging on overdrive.

Web Hosting / Gazduire Web

Stresul face ca daunele ireparabile rețelei noastre cardiovasculare să accelereze procesul de îmbătrânire a vaselor de sânge Stress make cause irreparable harm to our cardiovascular network speeding up the aging process in blood vessels Bishop a fost numit ministru pentru îmbătrânire de către prim - ministrul John Howard în Copy Report an error Inhibarea mTOR, ținta moleculară a everolimus, extinde durata de viață a organismelor model, inclusiv șoarecii, iar inhibiția mTOR definiția anti-îmbătrânire fost sugerată ca terapie anti - îmbătrânire.

Inhibition of mTOR, the molecular target of everolimus, extends the lifespan of model organisms including mice, and mTOR inhibition has been suggested as an anti - aging definiția anti-îmbătrânire. Copy Report an error Procesul de îmbătrânire a condensatoarelor de clasa 2 poate fi inversat prin încălzirea componentei deasupra punctului Curie.

The aging process of class 2 capacitors may be reversed by heating the component above the Curie point. Copy Report an error Divizia este condusă de un secretar adjunct, în prezent Jim Longley, post cu apă anti îmbătrânire raportează ministrului pentru îmbătrânire și ministrului serviciilor pentru persoanele cu dizabilități, în prezent Onor.

Pe măsură ce ochiul îmbătrânește, apar anumite modificări care pot fi atribuite exclusiv procesului de îmbătrânire. As the eye ages, certain changes occur that can be attributed solely to the aging process. Copy Report an error Porcii miniaturali au fost folosiți pentru cercetări medicale, inclusiv toxicologie, farmacologie, chirurgie experimentală, pneumologie, cardiologie, xenotransplant și studii de îmbătrânire.

Miniature pigs have been used for medical research, including toxicology, pharmacology, experimental surgery, pulmonology, cardiology, xenotransplantation, and aging studies. Copy Report an error La om, procesul de îmbătrânire afectează în special definiția anti-îmbătrânire anti-îmbătrânire temporal medial definiția anti-îmbătrânire hipocampul, în care memoria sintetică este sintetizată. In humans, the process of aging particularly affects definiția anti-îmbătrânire medial temporal lobe and hippocampus, in which the episodic memory is synthesized.

Copy Report an error Coniacul este un tip de coniac, iar după distilare și în timpul procesului de îmbătrânire, este numit și apă de vie.

anti - definiție și paradigmă | dexonline

Cognac is a type of brandy, and after the distillation and during the aging process, is also called eau de vie. În martieCarter a participat la o audiere despre sănătatea mintală a Comitetului selectat pentru îmbătrânire.

Documente Garantam ca acest produs este original si compania Vivre este autorizata sa comercializeze acest produs Acest produs poate fi returnat gratuit in 14 zile de la primirea coletului Instructiuni Termen de valabilitate: 12 luni de la deschiderea ambalajului. A se intrerupe utilizarea produsului daca apar iritatii. Avant Brandul a fost fondat in Old Street, Londra. Acest hub artistic a inspirat foarte mult identitatea de marca avantajoasa si inovatoare a marcii Avant.

Copy Report an error Esterificarea naturală care are loc în vinuri și alte băuturi alcoolice în timpul procesului de îmbătrânire este un exemplu de esterificare catalizată de acid.

The natural esterification that definiția anti-îmbătrânire place in wines and other alcoholic beverages during the aging process is an example of acid - catalysed esterification. Copy Report an error În septembrieThiel a anunțat că va dona 3,5 milioane de dolari pentru a încuraja cercetarea anti - îmbătrânire prin fundația nonprofit Methuselah Mouse Prize.

Copy Report an error Slovenia se numără printre țările europene cu cea mai pronunțată îmbătrânire a populației sale, atribuibilă unei rate scăzute a natalității și creșterii speranței de viață. Slovenia is among the European countries with the most pronounced ageing of its population, ascribable to a low birth rate and increasing life expectancy.

Există o lungă istorie a utilizării mijloacelor artificiale pentru a încerca să accelereze procesul natural de îmbătrânire. There is a long history of using artificial means to try to accelerate the natural aging process.

Studiile au arătat că umorul constant în procesul de îmbătrânire oferă beneficii pentru sănătate persoanelor.

We can monitor synaptic growth, but our focus is tumours, not ageing. Schimbările fizice sunt direct legate de îmbătrânire. Physical changes are directly related to aging.

Studies have shown that constant humour in the ageing process gives health benefits to individuals. S - a demonstrat că umorul îmbunătățește și ajută procesul de îmbătrânire în trei domenii. Humour has been shown to improve and help the ageing process in three areas. Copy Report an error Strugurii cultivați pentru port se caracterizează, în general, prin fructele lor mici, dense, care produc arome concentrate și de lungă durată, potrivite pentru îmbătrânire îndelungată.

Grapes grown for port are generally characterized by their small, dense fruit which produce concentrated and long - lasting flavours, suitable for long ageing.

Copy Definiția anti-îmbătrânire an error în martieoficiali guvernamentali indieni au cerut Ráfales să înlocuiască imbatranire MiG - 21s și pentru a contracara noi F Pakistan - Atelioza a fost raportată încă din în raport cu progeria, un sindrom de îmbătrânire prematură.

definiția anti-îmbătrânire

Ateliosis was reported as early as in relation to progeria, a syndrome of premature aging. Copy Report an error Legea Maturității Coates este un principiu utilizat în degustarea vinurilor referitor la capacitatea de îmbătrânire a vinului. Între timp, Solid Snake se confruntă cu o îmbătrânire accelerată și mai are aproximativ un an de trăit. Solid Snake, meanwhile, is experiencing accelerated aging and has about a year left to live. ILM s - a ocupat de de - îmbătrânire în scena de deschidere. ILM handled the de - aging in the opening scene.

Copy Report definiția anti-îmbătrânire error Întreruperea conexiunii cu societatea cauzată de boli sau îmbătrânire poate limita sever accesul la servicii sociale și oportunități pentru un viitor mai promițător. The severance of connection to society caused by illness or ageing can severely limit access to social services and opportunities for a more promising future. Agenții de îmbătrânire ar trebui retrași, nu aruncați cu gunoiul.

Aged retainers should be pensioned off, not thrown out with the rubbish. Ea a considerat acest mic cuib de îmbătrânire Baby Boomers. She considered this little nest of aging Baby Boomers. Copy Report an error Intriga romanului lui John Wyndham Trouble with Lichen se învârte în jurul unei substanțe definiția anti-îmbătrânire anti - îmbătrânire extrase dintr - un lichen. The plot of John Masca peeling fata novel Trouble with Lichen revolves around an anti - aging chemical extracted from a lichen.

Copy Report an error Societatea greacă s - a schimbat rapid în ultimele decenii, coincizând cu tendința europeană mai largă de scădere a fertilității și îmbătrânire rapidă. Greek society has changed rapidly over the last several decades, coinciding with the wider European trend definiția anti-îmbătrânire declining fertility and rapid aging.

Livrarea produselor Livrare gratuită la sute de produse Constant vom alege produse care, indiferent de preț, vor beneficia de livrare gratuită direct la adresă — doar urmăriți atent ofertele noastre. De asemenea, la magazinele noastre, livrarea este gratuită pentru comenzile de peste RON, iar dacă alegeți livrarea la un punct de ridicare partener taxa este de doar 8 RON. Politica de retur în 90 de zile Nu ați ales cadoul potrivit sau ați apăsat butonul greșit? Nici o problemă — doar trimiteți produsele nefolosite înapoi iar noi vă vom restitui suma integral. Gravură pe produse: definiția anti-îmbătrânire un cadou cu mesaj personal Alegeți gravarea cu laser pe sticluța de parfum sau pe ambalajele de produse cosmetice scrieți textul dorit direct pe pagina produsului înainte de a comanda.

Copy Report an error Înguvernul australian, Departamentul de Sănătate și Îmbătrânire, a cheltuit 53,5 milioane de dolari australieni pentru strategia națională de băut definiția anti-îmbătrânire pentru a viza tinerii australieni. Suplimentele anti - îmbătrânire sunt utilizate pentru tratarea definiția anti-îmbătrânire pielii.

Anti - aging supplements are used to treat skin aging. Copy Report an error După îmbătrânire, romul este amestecat în mod normal pentru a asigura o aromă consistentă, ultimul pas în procesul de fabricare a romului. After ageing, rum is normally blended to ensure a consistent flavour, the final step in the rum - making process. Produsele Amway's Artistry includ îngrijirea pielii, produse cosmetice și creme și seruri anti - îmbătrânire.

Face lift for beginners! Anti-aging, Young face, no wrinkles, slim face naturally (no surgery)

Amway's Artistry products include skin care, cosmetics, and anti - aging creams and serums. În a fost promovat la opoziția Shadow Cabinet, luând portofoliul de imbatranire si Senio rs. In he was promoted to the opposition Shadow Cabinet, taking the portfolio of Ageing and Seniors.

Copy Report an error În ciuda aranjamentelor instituționale noi și a proiectelor de rețea ale rețelei electrice, infrastructurile sale de furnizare a energiei suferă o îmbătrânire în lumea dezvoltată. Despite the novel institutional arrangements and network designs of the electrical grid, its power delivery infrastructures suffer aging across the developed world.

După îmbătrânire de până la trei ani, mustul se strecoară pentru a îndepărta pielea și semințele. After aging for up to three years, the mash is strained to remove skins and seeds. Copy Report an error Înlegislația a fost introdusă în legiuitorul statului Tennessee să modifice legea pentru a permite crema minerala antirid butoaie în procesul de îmbătrânire.

Inlegislation was introduced in the Tennessee state legislature to amend the law to allow the reuse of barrels in the aging process.

Copy Report an error Acolo este o concepție greșită pe scară largă că vinul se îmbunătățește întotdeauna definiția anti-îmbătrânire vârsta sau că vinul se îmbunătățește odată cu îmbătrânirea prelungită sau că potențialul de îmbătrânire este un indicator al vinului bun.

There is a widespread misconception that wine always improves with age, or that wine improves with extended aging, or that aging potential is an indicator of good wine.

Auzul, vederea, tonusul muscular și mobilitatea sunt toate afectate odată cu îmbătrânirea. Hearing, vision, muscle tone, and mobility are all affected as one ages. Menținerea inimii potrivite și puternică poate încetini îmbătrânirea creierului, spun cercetătorii. Keeping your heart fit and strong can definiția anti-îmbătrânire down the ageing of your brain, say researchers. Copy Report an error Pentru a compensa îmbătrânirea populației țării, guvernul a decis să ia măsuri pentru creșterea semnificativă a natalității și a imigrării.

In order to compensate for the country's aging population, the government has decided to take steps to significantly increase birth and immigration rates. It isn't the graying hair nor definiția anti-îmbătrânire number of years which makes "age"; a person is old when they've lost their sense of definiția anti-îmbătrânire and aren't interested in anything anymore.

Traducere "anti-aging" în română

Îmbătrânirea nu trebuie să însemne neapărat să devii mai slăbit sau mai bolnav. Getting older should not necessarily mean becoming more weak or sick. Nu putem face nimic în legătură cu îmbătrânirea sau genele pe care le - am moștenit. We can't do anything about getting older or the genes we've inherited.

definiția anti-îmbătrânire

Maybe if the father holds the baby, it'll reverse the ageing. De zeci de ani, echipe de oameni de știință din întreaga lume studiază intens îmbătrânirea. For decades, teams of scientists around the world have been intensely studying ageing. Modul în care este înfățișată îmbătrânirea în peisajul cultural mai larg poate afecta o întreagă generație de tineri.

How ageing is portrayed in the wider cultural landscape can affect an entire generation of youth. Îmbătrânirea nu este o problemă de remediat sau o boală de vindecat.

Înțelesul "anti-ageing" în dicționarul Engleză

Aging is not a problem to be fixed or a disease to be cured. Joci îmbătrânirea regina, un star rock fadingdar talentatcare a câștigat succesul ei. You play the aging queen, a fading but talented rock star who earned her success. Vreau să spun, îmbătrânirea e de rahat. I mean, getting old sucks.

Îmbătrânire: în Engleză, traducere, definiție, sinonimele, antonime, exemple

Știu cel puțin o duzină de persoane care ar trebui tratate pentru îmbătrânirea arterială. I know at least a dozen people who should be treated for arterial aging. Construirea drumului pe măsură ce mergem, arde poduri în spatele nostru, adăugând kilometri ca îmbătrânirea grațioasă. Constructing road as we go, burning bridges behind us, adding mileage like graceful aging. Nu, vreau să spun, ești ca îmbătrânirea - balerină, prodigiu de șah pentru copii, nebun profesionist. No, I mean, you're like aging - ballerina, child - chess - prodigy, professional - magician crazy.

Recesiunea economică în multe țări și îmbătrânirea populației au sporit dificultățile. The economic recession in many countries and the ageing of the population added further to the difficulties. Copy Report an error Deci, dacă nu puteți face nimic pentru a încetini îmbătrânirea sau a opri îmbătrânirea Ce fac eu aici?

So, if there is nothing you can do to slow your aging or stop your aging, what am I doing here? Există dovezi că îmbătrânirea cauzează scăderea funcțiilor cognitive. There is evidence that aging causes decline in cognitive functions.

Îmbătrânirea unor ceaiuri este supusă îmbătrânirii și fermentării pentru a le face mai plăcute. Aging some teas are subjected to aging and fermentation to make them more palatable. Vindecarea și îmbătrânirea ulterioară permit oxidarea și degradarea lentă a carotenoizilor din frunza de tutun. Curing and subsequent aging allow for the slow oxidation and degradation of carotenoids in tobacco leaf.

Copy Report an error Rezultatele investigației privind decolorarea acestui tablou au fost combinate cu cercetări suplimentare privind îmbătrânirea naturală a vopselelor pentru întinerirea digitală a tabloului. Injectare acid hialuronic sub ochi results of investigation into the discoloration of this painting have been combined with further research into natural aging of paints to digitally rejuvenate the painting.

Copy Report an error A fost conceput ca un algoritm cu scop general, conceput ca o alternativă la Îmbătrânirea DES și fără probleme și constrângeri asociate cu alți algoritmi.

It was designed as a general - purpose algorithm, intended as an alternative to the ageing DES and free of the problems and constraints associated with other algorithms.

Copy Report an error Îmbătrânirea pielii este cauzată în parte de TGF - β, care reduce grăsimea subcutanată care conferă pielii un aspect și o textură plăcute.

Skin aging is caused in part by TGF - β, which reduces the subcutaneous fat that gives skin a pleasant appearance and texture. Copy Report an error Datele privind îmbătrânirea indică faptul că peștii dinții din Antarctica cresc relativ rapid când sunt tineri, dar apoi creșterea încetinește mai târziu în viață.

Aging data indicate Antarctic toothfish are relatively fast - growing when definiția anti-îmbătrânire, but then growth slows later in life. Odată cu îmbătrânirea, se dezvoltă un inel alb proeminent în periferia corneei definiția anti-îmbătrânire arcus senilis.

With definiția anti-îmbătrânire, a prominent white ring develops in the periphery of the cornea called arcus senilis. Copy Report an error Este important de menționat definiția anti-îmbătrânire există dificultăți tipice în ceea ce privește vorbirea și limbajul care vin și cu îmbătrânirea normală.

It is important to note that there are typical difficulties with speech and language that come with normal aging as well. Definiția anti-îmbătrânire provoacă degradarea colagenului, accelerând îmbătrânirea pielii. Cortisol causes degradation of collagen, accelerating skin aging. Multe țări necesită îmbătrânirea romului timp de cel puțin un an.

Many countries require rum to be aged for at least one year. Alți definiția anti-îmbătrânire, cum ar fi serotonina și glutamatul, de asemenea, arată o scădere a producției odată cu îmbătrânirea.

Other neurotransmitters, such as serotonin and glutamate also show a decline in output with aging. Condensatoarele de clasa 1 nu experimentează îmbătrânirea feroelectrică ca cea a clasei 2. Class 1 capacitors do not experience ferroelectric aging like Class 2's.

Curing and subsequent aging allow for the slow oxidation and degradation of carotenoids in the tobacco leaf.