Morlacii Din Dalmația În Secolele XV-XVI | PDF

Ser anti aging defanti milano, Morlacii Din Dalmația În Secolele XV-XVI

Morlacii Din Dalmația În Secolele XV-XVI

Astfel, un prim obiectiv este legat de identificarea semnificației pe care o are numele de morlac, dar și a modului în care definiția venețiană se suprapune peste echivalența acestui nume cu cel de vlah. Este necesar ca acest obiectiv să fie atins, pentru că vine ca o explicație a anumitor definiții istoriografice, și ca o completare pentru lacunele din istoria comunităților vlahe vest-balcanice.

Dacă înainte de instaurarea administraţiei veneţiene în principalele oraşe de pe coasta dalmată, numele de morlac apărea în documentele veneţiene desemnând, în cea mai mare parte, aceleaşi comunităţi numite de documentele maghiare, croate, bosniace, sârbe ş.

Parte a unui fenomen balcanic specific, ser anti aging defanti milano unor comunități pe baza statutului social și a activităților predilecte, este la fel de corectă ca definirea etnică, fără a o exclude. Cum însă ne-au lipsit sursele care să ne prezinte modul de autodefinire a morlacilor, trebuie să acceptăm că perspectiva venețiană este una predominant socială.

Din această cauză, un alt doilea obiectiv presupune identificarea contextelor în care morlacii își fac simțită prezența în Dalmația, precum și a consecințelor sociale, administrative, economice pe care le are. Cum morlacii vin în Dalmația din afara ei, este necesară identificarea unei regiuni de origine, a activităților predilecte și a relațiilor pe care le au cu autoritățile statelor vecine, dar și cu localnicii dalmatini.

Un al treilea obiectiv are în vedere evidențierea acelor elemente care acordă comunităților morlace un statut independent și autonom.

  1. Она шла следом за ним точно в тумане.
  2. Morlacii Din Dalmația În Secolele XV-XVI | PDF
  3. Crema facial hidratante oriflame

Plasate, în majoritatea cazurilor, în regiunea de graniță dintre Republica Venețiană și Regatul Maghiar, respectiv Imperiul Otoman, comunitățile morlace își asigură supraviețuirea prin exploatarea intereselor acestor state, chiar dacă aceste interese sunt manifestate pro-cucerire sau pentru păstrarea unei atmosfere pașnice.

Ser anti aging defanti milano unei linii clare de demarcare a teritoriilor statelor învecinate în Dalmația, permite conturarea unei întregi regiuni regiune în graniță în care morlacii își păstrează propria organizare și desfășoară un stil de viață specific. Cum acest lucru reiese din 28 documentele venețiene, îndeplinirea acestui obiectiv ne oferă un set de argumente în plus, în favoarea cercetării morlacilor ca grup separat.

Cel de-al patrulea obiectiv pe care ni-l propunem are în vedere reacțiile Veneției față de comunitățile ser anti-îmbătrânire numărul 7. Nevoia de a administra cât mai eficient o provincie restrânsă geografic, și plasată în imediata vecinătate a inamicului musulman, determină Veneția să țină ser anti aging defanti milano, în deciziile pe care le ia și de rolul pe care îl joacă sau îl pot juca toți cei prezenți în regiune.

Deciziile luate de Veneția și oficialii ei, exclusiv pentru morlaci permit observarea unui proces de includere, adaptate și poate chiar asimilare a morlacilor în cultura ser anti aging defanti milano dalmatină.

Ultimul aspect pe care ne dorim să-l analizăm se referă la identificarea similitudinilor existente între stilul de viață morlac și cel tradițional definit ca fiind vlah.

Informații document

Predilecția morlacilor spre un stil de viață pastoral semi-nomad, cu implicări semnificative în comerțul cu caravanele, dar și în cele militare, nu face decât să confirme nevoia atingerii acestui obiectiv. Analizate pe baza surselor venețiene și într-un context politic diferit de secolele ce au precedat stabilirea unei granițe venețiano-otomane în Dalmația, aceste similitudini vor căpăta valențe specifice. Lor li se vor adăuga și câteva contexte, ce atestă prezența morlacilor, care vor evidenția și diferențele acumulate de aceștia, observând astfel construcția unei populații aparte.

Atingerea obiectivelor propuse necesită folosirea a mai multe metode de lucru.

 - Fino. Jerez. Откуда-то сверху накатывали приглушенные волны классической музыки. «Бранденбургский концерт, - подумал Беккер.

Este vorba în primul rând de analiza surselor istorice edite şi inedite. O astfel de analiză presupune o atentă centralizare şi organizare a documentelor provenite din varii arhive, fonduri arhivistice, colecţii de documente sau studii.

cremă anti-îmbătrânire cursuri de cuib de dragon

Odată centralizate aceste surse, ele permit realizarea unor studii de caz, menite să surprindă tipologia și evoluția activităților morlacilor evoluţia comerţului morlac, evoluţia rolului militar, obligaţiile prestate nobililor locali, efectele păstoritului, etape ale sedentarizării, etc.

Din acest motiv am ales să organizăm materialul cumulat în funcție de tipul de activitate care îi implică pe morlaci. Fiecare capitol excepție primele două, care au rol de contextualizare prezintă un aspect diferit ce contribuie la definirea morlacilor.

Ele încep cu prezentarea contextului sau a activității morlacilor, continuă cu analizarea acestui aspect în contextul relațiilor de vecinătate dintre Veneția și Regatul Maghiar, pentru a fi urmat de expunerea aceluiași aspect în contextul venețiano-otoman.

Pentru fiecare dintre cele trei părți, sursele permit, din loc în loc, realizarea unor studii de caz, care oferă o perspectivă mai 29 detaliată a activităților desfășurate de morlaci.

Mai mult, împărțirea surselor în funcție de activitatea desfășurată de morlaci facilitează atingerea obiectivelor propuse și folosirea unor surse mai variate, chiar dacă informația despre morlaci este mai redusă. Cantitatea mare de surse venețiene, care justifică implicarea morlacilor într-o activitate sau alta, nu face decât să aprobe folosirea acestei metode. Pe de altă parte, abordate şi construite din perspective diferite, studiile de caz impun şi o analiză comparativă a surselor în funcţie de provenienţa şi scopul lora acţiunilor morlace din diverse locuri ale Dalmaţiei şi din afara teritoriului veneţian şi a consecinţelor implicării morlacilor în diverse regiuni şi evenimente.

Comparaţia, ca metodă de lucru, permite şi observarea similitudinilor sau a diferenţelor dintre comunităţile morlace din Dalmaţia şi cele care ser anti aging defanti milano păstrează numele de vlah din restul Balcanilor. O interesantă analiză poate fi elaborată prin comparaţia evoluţiei morlacilor din Dalmaţia cu cea a morlacilor colonizaţi de Veneţia în Istria. Ea contribuie la explicarea supravieţuirii unor mici comunităţi vorbitoare a unei limbi cu origini latine care stârnesc şi astăzi pasiuni şi controverse.

Așadar, lucrarea de față este alcătuită din șapte capitole, cărora li se adaugă introducerea, concluziile, bibliografia și o listă de abrevieri. Primul capitol este dedicat Dalmației și vecinilor ei în perioada și urmărește contextul general, politic, economic și social. Capitolul prezintă evenimentele care au loc în regiunea Dalmației în perioada avută în vedere în funcție de schimbările majore care au loc și care modifică regiunea de graniță. Astfel, acest capitol va prezenta atât etapele încluderii Dalmației în statul venețian și stabilirea regulile generale de administare a provinciei, cât și schimbările care au loc în statul medieval sârb, în cel bosniac, cel maghiar, odată cu ofensiva otomană spre nordul și nord-vestul Peninsulei Balcanice.

Oana Salisteanu. LAVORO, ARTI E MESTIERI NEI PROVERBI ITALIANI E ROMENI in QVAESTIONES ROMANICAE V

O mare parte a capitolului este dedicată construcției relațiilor dintre Veneția și Poartă și a modului în care se răsfrâng asupra Dalmației.

Schimbarea vecinilor Veneției din această provincie, fărâmițarea statelor medievale balcanice, dispariția unora, dar mai ales includerea teritoriilor central balcanice în stăpânirea Imperiului Otoman, sunt un set de aspecte care determină mișcări de populație, decizii politice și relații diplomatice, de prea puține ori pașnice.

altdorf swiss anti-imbatranire

Cel de-al doilea capitol își propune să prezinte comunitățile vlahe din nord-vestul Peninsulei Balcanice de dinainte de Capitolul este structurat concentrinc, de la statul medieval sârb, la cel bosniac, la Dubrovnik Republica Ragusa și apoi la Dalmația și zona Croației de nord. Structura a fost una necesară pentru că restrângerea statului medieval sârb a lăsat o parte dintre teritoriile sale, cu prezență vlahă atestată, în administrarea regatului 30 bosniac, Dubrovnikului și micilor regate din sudul Dalmației.

Încărcat de

Apoi transformările teritoriale ale Bosniei, Croației și ale Regatului Maghiar, determină direct sau indirect, conștient sau nu o deplasare către vest a vlahilor și a mențiunilor despre ei. Totuși, dacă deplasarea nu este clar exprimată sau este demonstrată cu dificultate, prezentarea surselor din acest capitol construiește o imagine mai amplă asupra comunităților vlahe din nord-vestul Balcanilor.

Cum scopul lucrării nu a fost de a realiza un inventar al așezărilor și o identificare a rutelor de deplasare a vlahilor, informațiile despre vlahii secolelor XIII-XIV sunt structurate tot în funcție de activitățile desfășurate, de privilegiile primite, de formele de așezare și de organizare.

De aceea, capitolul al doilea oferă o bază comparativă pentru aspectele discutate în capitolele care îi urmează. Modelul pliurilor nazolabiale al treilea: Morlacii, populația unei regiuni de graniță, are în vedere prezența morlacilor în regiunea de graniță ce se construiește între Veneția și vecinii ei din Dalmația.

Dificultatea stabilirii unei granițe, generate de un relief greu accesibil și de neînțelegeri între diplomați, favorizează crearea unei zone, între state în care morlacii sunt prezenți pe toată perioada avută în vedere În această regiune de graniță fie că are ca vecin Ungaria, fie Imperiul Otoman morlacii își duc existența determinând statele vecine să țină cont de prezența lor ori de câte ori se discută chestiunea drepturilor de stâpânire a unui teritoriu sau a altuia.

Через минуту его усилия увенчались успехом, а телефон все звонил и звонил.

Drept urmare, pe lângă expunerea acestei regiuni de graniță în perioada anterioară venirii otomanilor și a schimbărilor generale care apar după, capitolul conține două studii de caz pentru teritoriul Šibenik-ului și al Trogir-uluicare aprofundează și detaliază rolul jucat de prezența morlacă în regiune și în relațiile diplomatice dintre Serenissima și Poartă.

Capitolul continuă cu un subcapitol dedicat activităților militare în care sunt implicații morlacii, atât de partea venețiană, cât, mai ales de cea maghiară și otomană. Lor li se adaugă expunerea unui set de măsuri edilitare și militare luate de Veneția în vederea stopării acțiunilor militare ale morlacilor.

Cel de-al treilea sub capitol îi are ca protagoniști pe morlaci în raport cu uscocii.

Sunt astfel prezentate câteva dintre diferențele existente între cele două populații și relațiile dintre ei. Acestea din urmă se împart în două categorii: victime ale atacurilor uscoce și complici ai usoccilor în incursiunile de jaf. Însă, interacțiunile dintre morlaci și uscoci sunt mult mai importante pentru eforturile venețiene de păstrare a unei atmosfere pașnice cu turcii, după cum vom vedea, inclusiv prin acțiuni de protejare a morlacilor de atacurile uscoce.

cum să restabiliți fermitatea și elasticitatea pielii feței

Capitolul al patrulea prezintă activitățile pastorale ale morlacilor în Dalmația. Ele este structurat în trei părți. Prima analizează păstoritul practicat de morlaci prin prisma 31 regulilor, a practicilor și a litigiilor, care se apar de pe urma prezenței morlacilor și a turmelor lor spațiul dalmat. Cea de-a doua parte are în vedere relațiile dintre morlaci și dalmatini, precum și reacțiile autorităților la plângerile autohtonilor vis à-vis de daunele făcute de turmele morlace în culturile lor.

Partea a treia analizează practicarea semi-nomadismului, ca fenomen ce favorizează supraviețuirea unei populații cu un stil de viață specific. Următorul capitol prezintă și analizează activitățile comerciale ale morlacilor.

Fiind un capitol mai extins, el are conținutul împărțit în funcție de mărfurile aduse de morlaci, de cele cumpărate, de rutele comerciale, dar și modalitățile de realizare a unui schimb comercial. Totodată, capitolul subliniază și relațiile economice construite între morlaci și dalmatini, vizibile prin contractele de colaborare și prin darea în arendă.

Sit dea tot ajutorul cerut solilor Domnului Moldovei, cari merg la regele Ferdinand la Speyer. Des Weyda aus der Moldaw Passbrief zu der 'Röm. Majestät von der Chamer.

Numărul mare de documente venețiene care îi prezintă pe morlaci în calitate de comercianți și importanța implicării lor în comerțul cu sare și cereale, justifică atât reglementările impuse de Veneția, cât și încurajarea unui astfel de comerț oportunist, care aduce avantaje tuturor celor implicați.

Capitolul al șaselea este dedicat activităților răufăcătorilor morlaci și eforturilor venețiene de stopare a furturilor, crimelor și luărilor de prizonieri întreprinse de morlaci. Fenomen absolut normal pentru un spațiu de la intersecția unor culturi diferite, criminalitatea din rândul morlacilor scoate în evidență atât modalitățile proprii de aplicare a justiției, cât și distincția pe care o respectă autoritățile venețiene atunci când îi pedepsesc pe răufăcători: dacă sunt supuși turci sau supuși venețieni.

Capitolul mai conține un studiu de caz care îl are ca personaj principal pe morlacul răufăcător Milia Popoviš.