Cele mai cunoscute femei antreprenoare. Cele mai faimoase femei de afaceri

Slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari

Ședința a fost deschisă la ora 9.

Este afacerea o afacere pentru bărbați? Vă prezentăm o selecție a celor mai bogate și mai de succes femei de afaceri. A trecut de la vânzătorul de produse cosmetice naturale de casă la fondatorul unui renumit brand de produse cosmetice.

Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal 3. Măsuri de executare articolul 88 din Regulamentul de procedură : consultați procesul-verbal 4. Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piața unică pentru europeni - Piața unică pentru întreprinderi și creștere economică - Achiziții publice dezbatere Înregistrare video a intervenţiilor Președinte.

Like – Comment – Share

Aș dori să salut prezența dlui comisar Barnier și a președintei în exercițiu a Consiliului, dna Győri, în Parlament. Voi da cuvântul acum raportorilor.

Prima care va lua cuvântul este dna Kalniete. Sandra Kalniete, raportoare. Președintele Comisiei trebuie să își asume responsabilitatea, alături de președintele Consiliului, cu privire la consolidarea pieței unice.

Statele membre trebuie, de asemenea, să participe la acest proces într-un mod extrem de activ.

Altfel, multe idei privind ceea ce am putea face pentru a redeclanșa creșterea economică în Europa, a crea noi locuri de muncă și a ne spori competitivitatea în lumea globalizată ar rămâne pur si simplu la stadiul de bune intenții, deschizând calea pentru transformarea Europei în bolnavul lumii. De aceea, în această rezoluție, solicităm președintelui Comisiei și șefilor statelor membre să ia parte la introducerea legislației și la aplicarea schimbărilor la nivel politic, necesare pieței unice, precum și să își asume responsabilitatea cu privire la acest proces.

Rezoluțiile care urmează să fie adoptate transmit un semnal clar acelor direcții ale Comisiei din partea cărora Parlamentul așteaptă o reacție. Voi menționa unele dintre cele mai importante priorități de lucru: formula anti-imbatranire celexa digitală unică și un spațiu unificat al proprietății intelectuale, mobilitatea profesională a cetățenilor europeni, încurajarea serviciilor și a achizițiilor publice transfrontaliere și alinierea sistemelor fiscale.

În ceea ce privește buna guvernanță a pieței unice, consider următoarele patru direcții a fi decisiv de importante. În primul rând, punerea în aplicare a normelor privind piața unică, norme care au fost deja adoptate. Toate statele membre trebuie să introducă reglementările privind piața unică într-un mod oportun și transparent, iar Comisia, în ceea ce o privește, trebuie să monitorizeze punerea acestora în aplicare, terapie cu lumină anti-îmbătrânire mod strict și sistematic.

Informații document

În al doilea rând, reducerea tendințelor protecționiste. Protecția va încuraja, pur și simplu, fragmentarea pieței europene și reducerea nivelului nostru general de competitivitate.

Articole și noutăți Miercuri, 19 Iunie Postările pe Facebook sunt egale cu o interacțiune, un angajament din partea utilizatorilor. Fiecare persoană care are un profil pe Facebook beneficiază de engagement din partea prietenilor din rețea, dar pentru afacerile care dețin o pagină este ceva mai complicat. Dacă în trecut era mai simplu pentru un brand să atragă atenția follow-erilor paginii și să îi încurajeze să interacționeze cu postările sale, acum a devenit mai greu ca niciodată. Angajamentul organic angajament care nu implică apelarea la publicitatea online plătită pe postările din Facebook a devenit mai dificil de atins, iar promovarea pe Facebook va atinge costuri record în

În al treilea rând, reducerea diverselor costuri de tranzacție, care împiedică funcționarea favorabilă a economiei europene. Este vorba nu numai de astfel de mecanisme - ca procedură eficientă, simplă și extrajudiciară de soluționare a litigiilor - ci și de o gestionare transfrontalieră accesibilă, bazată pe un schimb electronic funcțional de informații și documente necesare. Slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari de a patra direcție este implicarea mai amplă a grupurilor sociale în elaborarea politicilor și punerea în aplicare în conformitate cu principiile consacrate în Tratatul de la Lisabona.

În cele din urmă, dle Președinte, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor alternativi și coordonatorilor pentru contribuția lor și pentru buna colaborare care a decurs din aceasta, și care, sper, ne vor permite astăzi să adoptăm, cu o majoritate convingătoare, rezoluții privind piața unică, precum și să ne continuăm munca din ultimii ani cu privire la dezvoltarea legislației care va consolida cu adevărat piața unică slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari o va transforma în instrumentul care să creeze locuri de muncă și să genereze creștere în Europa.

António Fernando Correia De Camposraportor. Din setul de 19 propuneri referitoare la Actul privind piața unică pentru europeni, pentru care am activat în calitate de raportor, am identificat cinci priorități, luând drept criterii tangibilitatea și fezabilitatea pe termen scurt. În primul rând, trebuie să sporim mobilitatea cetățenilor europeni prin recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, a cardurilor de identitate profesională, a pașaportului european al competențelor și prin măsurarea periodică a mobilității în cadrul UE.

În al doilea rând, trebuie să îmbunătățim controalele la frontiere în ceea ce privește bunurile importate din țări terțe și să elaborăm un plan de acțiune multianual pentru supravegherea pieței și siguranța produselor.

Tatiana Bakalchuk, 43 de ani

În al treilea rând, Regulamentul privind roaming-ul trebuie extins până înstabilind plafoane tarifare pentru apeluri în roaming, în vederea reducerii costurilor pentru public și pentru întreprinderi. În al patrulea rând, trebuie să garantăm acces la serviciile bancare de bază, cu o transparență și comparabilitate optimizate. În al cincilea rând, obstacolele întâmpinate de lucrătorii mobili trebuie eliminate, pentru a asigura transferabilitatea integrală a drepturilor de pensie ale acestora.

Acest exercițiu a fost simplu și consensual, dar a fost mai dificil să se slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari la un acord privind măsurile de abordare a epuizării pieței unice, menționate în raportul Monti și să se obțină o abordare holistică, concertată, care să răspundă neîncrederii și nevoilor cetățenilor, identificate cu claritate în raportul Grech, adoptat de acest Parlament în luna mai a anului trecut.

Cu siguranță, considerăm că este artificială separarea activității Parlamentului în trei rapoarte distincte, în pofida eforturilor Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor de a unifica analizele și acțiunile.

  • Odier lombard switzerland anti aging
  • Cele mai cunoscute femei antreprenoare. Cele mai faimoase femei de afaceri

Cele trei componente - întreprinderi, europeni și guvernanță - trebuie să evolueze simultan pentru a produce o piață unică competitivă, bazată pe o creștere inteligentă, incluzivă și sustenabilă, care să asigure europenilor un loc central în cadrul preocupărilor pieței.

Recunoaștem, de asemenea, faptul că proliferarea inițiativelor Comisiei pe această temă, alături de Europapolitica industrială și Europa inovării, riscă să creeze confuzie în ceea ce privește chestiunea esențială a revitalizării, care implică ideea sporirii nu numai a accesibilității pieței unice pentru europeni, ci și a gradului acesteia de atracție pentru cetățeni.

Consensul, dle Președinte, doamnelor și domnilor, a fost cel mai dificil de obținut cu privire la aceste două chestiuni. În primul rând, în ceea ce privește respectarea drepturilor și a valorilor sociale, ne-am confruntat cu reticența deputaților de dreapta și a Grupului ALDE de a accepta nevoia de a proteja permanent drepturile sociale ale europenilor, astfel încât aceștia să nu poată fi niciodată afectați de slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari mercantile în cadrul oricărei legislații viitoare.

În special, regretăm faptul că nu am putut acorda prioritate unei referințe la revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor. În al doilea rând, în ceea ce privește protejarea serviciilor sociale de interes economic general, scopul a fost ca respectivul conținut al activităților acelor servicii să nu facă obiectul unor simple considerații mercantile sau, cel puțin, slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari se elimine posibilitatea transformării serviciilor sociale publice în monopoluri private sau oligopoluri în domenii precum aprovizionarea cu apă, transportul urban, educația, sănătatea și asistența socială.

Deși ar părea utilă introducerea unor mecanisme competitive de gestiune și de piață internă în cadrul respectivelor servicii, valorile sociale asociate accesului universal vor trebui protejate, dat fiind că principiile solidarității depășesc simplele considerații mercantile în astfel de cazuri.

spectacol anti-îmbătrânire edmonton produse de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire avon

Grupul de care aparțin s-a abținut de la votul final privind cele trei rapoarte în comisie, întrucât nu s-au înregistrat progrese cu privire la dimensiunea socială a pieței unice. Cu toate acestea, după votul în comisie, o serie de puncte pozitive au fost incluse, ceea ce a îmbunătățit considerabil raportul.

cel mai bun produs anti-îmbătrânire pentru piele sensibilă creme dermatocosmetice pentru ten uscat

A fost atins un consens printr-o succesiune de compromisuri, amendamentele finale fiind acceptate de principalele grupuri parlamentare, fără câștigători sau perdanți.

Toate grupurile parlamentare au contribuit la rezultatul final - fapt pentru care le suntem recunoscători Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și celor care au lucrat la raport - prin cele de amendamente, precum și prin avizele celor cinci comisii. Toate contribuțiile au fost utile. Aș dori să mulțumesc raportorilor alternativi, Róża Gräfin von Thun, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Emilie Turunen și Kyriacos Triantaphyllides, precum și coordonatorilor de grup, pentru criticile productive și spiritul de cooperare care au permis ca negocierile să ajungă la un rezultat pozitiv.

crema fata cerave crema pentru piele uscata si foarte uscata

În special, mulțumesc dlui Harbour pentru atitudinea generoasă, favorabilă evoluției, pe care a imprimat-o muncii comisiei de-a lungul ultimilor patru luni. Cristian Silviu Bușoi, raportor. Cred că nu exagerăm când spunem că piața internă este esențială pentru integrarea europeană. De-a lungul timpului, piața internă și-a demonstrat avantajele față de consumatori, precum și față de întreprinderile europene, și a contribuit la creșterea noastră economică.

Cu toate acestea, recent, am remarcat o anumită letargie în ceea ce privește integrarea pieței.

Elena Baturina, 55 de ani

Prin urmare, trebuie să dăm un nou avânt pieței interne. Trebuie să reînnoim încrederea cetățenilor europeni în aceasta. Avem nevoie de un nou început. Apreciez în mare măsură activitatea Comisiei în această privință și, în special, munca excelentă a dlui comisar Barnier, pe care aș dori să îl felicit încă o dată pentru angajamentul hotărât și eforturile depuse în vederea revitalizării pieței interne.

Comisia a stabilit pentru noi un program ambițios și, în același timp, practic și foarte necesar, de restabilire a solidității pieței interne. Sunt foarte sigur că, dacă sunt puse în aplicare, aceste măsuri vor spori atractivitatea pieței interne pentru cetățenii și întreprinderile noastre, contribuind la o funcționare generală mai eficientă.

Sarcina noastră a fost ambițioasă, pentru că a trebuit să atingem un consens cu privire la măsurile de stabilire a bazelor unei piețe unice puternice și moderne, care să contribuie la o viitoare creștere și care, mai presus de toate, să răspundă așteptărilor cetățenilor și întreprinderilor noastre. Am analizat dacă accentul ar trebui pus pe inovare, ce măsuri ar trebui adoptate în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală și ce măsuri fiscale ar fi adecvate pentru a consolida piața unică și, în același timp, pentru a respecta suveranitatea statelor membre.

îndepărtați ridurile de deasupra buzei swiss arolla anti-imbatranire

În urma discuțiilor noastre și după multe contribuții - pentru care aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor alternativi, raportorilor pentru aviz și colegilor mei deputați care au înaintat amendamente - am reușit să identificăm un set de cinci priorități care să fie imediat puse în aplicare.

Prima prioritate se referă la mijloacele de susținere a inovării și creativității în cadrul pieței unice, lucru esențial dacă dorim o creștere mai solidă și mai sustenabilă. Crearea unui brevet al UE și a unui sistem unitar de soluționare a litigiilor privind brevetele, care deja este în lucru, precum și îmbunătățirea gestiunii drepturilor de autor au o importanță majoră.

STRATEGIE 08/08/ - Portal Legislativ

Dacă dorim inovare, trebuie, de asemenea, să găsim o soluție pentru finanțarea acesteia, cum ar fi investițiile pe termen lung și un cadru care ar facilita investițiile efective ale fondurilor de capital de risc. Obligațiunile pentru finanțarea proiectelor UE specifice pot reprezenta o mare oportunitate pentru investiții în infrastructură în domeniul energiei sau al telecomunicațiilor.

ser anti-îmbătrânire echilibru-me masca anti-imbatranire obecano

O a treia prioritate încearcă să asigure compatibilitate între piața unică și agenda noastră digitală, prin stimularea slogan anti-îmbătrânire pentru agenții imobiliari electronic. Aceasta necesită măsuri care ar consolida încrederea consumatorilor și a întreprinderilor în comerțul electronic, cum ar fi combaterea contrafacerii și a pirateriei și facilitarea livrărilor de produse și a recuperării de datorii la nivel transfrontalier.

Încărcat de

Cea de a patra prioritate vizează transformarea pieței unice într-un mediu mai propice pentru IMM-uri, dată fiind importanța acestora pentru creșterea economică și potențialul acestora de creare de locuri de muncă. IMM-urile au nevoie de un acces sporit la piețele de capital. Măsurile fiscale, cum ar fi introducerea unei baze fiscale consolidate comune a societăților, un regim clar de TVA și reducerea sarcinilor administrative, ar putea încuraja IMM-urile să opereze la nivel transfrontalier.