Diunggah oleh

Dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire.

dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire

Vicepreşedinte Doamnelor şi domnilor, dacă nu sunteţi interesaţi să urmăriţi dezbaterile noastre, raportorul nostru vă invită să părăsiţi Camera în linişte şi, pentru a păstra demnitatea muncii noastre, vă rugăm să faceţi acest lucru.

Jacek Saryusz-Wolski, raportor. Într-adevăr, consider că politica externă a Uniunii merită să i se acorde atenţie. Raportul nostru anual privind politica externă şi de securitate comună PESC a devenit un instrument dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire, prin intermediul căruia Parlamentul îşi exprimă punctul de vedere strategic referitor la politica externă a UE.

În raportul de anul acesta, am decis să ne concentrăm asupra stabilirii politicii şi conturării acesteia. Ne-am concentrat asupra necesităţii de a stabili un dialog adevărat cu Consiliul privind principalele obiective ale politicii externe şi de securitate comună a UE.

Am recunoscut faptul că aceasta se află în progres, mai precis faptul că, pentru prima dată, raportul Consiliului face, în mod sistematic, dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire la rezoluţiile adoptate de Parlamentul European.

Suntem recunoscători: acest lucru reprezintă o adevărată realizare. Cu toate acestea, ne-am exprimat şi regretul că totuşi Consiliul nu se angajează într-un dialog complet cu privire la punctele de vedere propuse de Parlament şi nici nu se referă în documentele operaţionale la aceste rezoluţii, ca la acţiuni sau poziţii comune.

Ne aşteptăm ca raportul anual al Consiliului să furnizeze ocazii pentru a stabili un dialog cu Parlamentul, menit dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire dezvolte o abordare mai strategică faţă de politica externă şi de securitate comună. Am reiterat în raportul nostru cele mai importante principii, care ar trebui să susţină politica noastră externă.

Revista Feed Back nr.1-2, 2014

În opinia noastră, PESC trebuie să fie susţinută şi ghidată dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire valorile pe care Uniunea Europeană şi statele sale membre le preţuiesc, în special, de democraţie, de statul de drept, de respectarea demnităţii ființei umane, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi de promovarea păcii şi a multilateralismului eficient.

Credem că Uniunea Europeană poate avea un anumit impact, dar numai dacă se exprimă cu o singură voce şi dacă beneficiază de instrumentele potrivite, precum cele care reies din Tratatul de la Lisabona, şi de un buget mai generos.

Putem lua măsuri eficiente numai atunci când acestea sunt justificate atât de Parlamentul European, cât şi de parlamentele naţionale, acţionând la nivelul respectiv şi în conformitate cu propriile lor mandate.

Pentru a fi credibile şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor UE — şi spun aceste lucruri în pragul noilor alegeri parlamentare — resursele alocate PESC trebuie să fie proporţionale cu obiectivele şi ţintele specifice.

Prin urmare, regretăm faptul că, la fel ca în anii trecuţi, bugetul PESC este, în mod serios, subfinanţat.

dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire

În raportul nostru, abordăm atât aspecte orizontale, cât şi aspecte geografice. Dintre aspectele orizontale, daţi-mi voie să le enumăr pe cele mai importante de care ne-am ocupat: în primul rând, susţinerea drepturilor omului şi promovarea păcii şi securităţii în vecinătatea Europei şi la nivel global; în al doilea rând, susţinerea multilateralismului eficient şi respectarea legislaţiei internaţionale; în al treilea rând, combaterea terorismului; în al patrulea rând, neproliferarea armelor de distrugere în masă şi dezarmarea; în al cincilea rând, schimbările climatice, securitate energetică şi alte probleme, precum securitatea cibernetică.

Am fost selectivi în mod intenţionat în acest raport. Prin urmare, ne concentrăm asupra anumitor zone de prioritate strategică şi geografică precum Balcanii de Vest, Orientul Mijlociu şi Orientul Mijlociu extins, Caucazul de Sud, Africa şi Asia, şi, bineînţeles, asupra relaţiilor cu partenerul nostru strategic, SUA, precum şi asupra relaţiilor cu Rusia.

dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire

Raportul ar trebui luat în considerare împreună cu celelalte rapoarte mai detaliate ale Parlamentului şi drept o completare a gerovital contur ochi. Nu ar trebui să încerce să le copieze. Aş dori să le mulţumesc colegilor mei din această Cameră care aparţin diverselor grupuri politice pentru înţelegerea de care au dat dovadă şi pentru excelenta cooperare.

Am încercat să abordăm cât mai multe probleme şi sper ca acest raport va fi sprijinit de o mare majoritate a Camerei. În final, aş dori să le transmit partenerilor noştri din cadrul Consiliului şi Comisiei că sperăm ca această ocazie să ne poată ajuta să elaborăm un dialog strategic mai intens între Parlament, Consiliu şi Comisie, care va aduce mai multă legitimitate democratică activității pe care o depuneţi, domnule Solana şi doamnă Ferrero-Waldner, pentru ca în triunghiul nostru să existe mai multă cooperare.

Sper că veţi trata acest raport ca pe o posibilitate de a obţine mai multă sinergie, de a întări vocea noastră comună — vocea celor trei actori — şi de a conferi mai multă legitimitate democratică şi parlamentară scopului nostru comun, care este reprezentat de: politica externă; o singură voce; Uniunea Europeană.

PDF Dezvoltarea AN in Contextul Aprofundarii Reformelor Democratice PDF

Karl von Wogau, raportor. Făcând acest lucru, trebuie să observăm că, până în prezent, au fost efectuate 22 de desfăşurări în cadrul politicii europene pentru securitate şi apărare, dintre care 16 au fost acţiuni civile şi 6 au fost militare.

Acest lucru înseamnă că s-a pus foarte mult accentul pe aspectul civil al acţiunilor. Bineînţeles, aspectul civil este completat de controlul funcţional democratic, întrucât operaţiunile civile din cadrul PESA sunt finanţate din bugetul european şi, prin urmare, sunt atent controlate de către Parlamentul European.

dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire

Există şi alte lucruri care sunt finanţate din bugetul Uniunii Europene şi care au legătură directă cu politica de securitate. De asemenea, există, în prezent, în Parlamentul European legislaţie în domeniul securităţii şi apărării, iar acest lucru reprezintă un nou pas înainte. Am adoptat o directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transferul intra-comunitar al echipamentului de apărare şi dimensiunea cadrului stupului elvețian anti-îmbătrânire contractele de achiziție publică în domeniul securităţii şi apărării.

Acesta reprezintă un important prim pas pe drumul pe care vrem să-l urmăm. Un aspect de o importanţă deosebită, totuşi, pentru Parlamentul European, îl reprezintă informarea. În acest sens, comisia noastră specială, care are acces şi la informaţii secrete, prezintă şi ea o importanţă deosebită, la fel ca şi discuţiile obişnuite pe care le purtăm în cadrul acestei comisii împreună cu reprezentantul special pentru aceste probleme.

Aş dori să profit de această ocazie pentru a mulţumi Înaltului Reprezentant şi colegilor săi pentru colaborarea constructivă care s-a dezvoltat.

Îmi voi îndrepta acum atenţia către punctele individuale ale acestui raport. Acesta invită Uniunea Europeană să-şi definească mai clar propriile interese de securitate. Întotdeauna vorbim despre interesele de securitate ale ţărilor individuale, dar la fel de adevărat este că avem şi interese de securitate comune. Protejarea cetăţenilor noştri în interiorul Uniunii şi în afara acesteia, pacea în zona de vecinătate, protejarea graniţelor externe, protejarea elementelor importante de infrastructură, securitatea energetică, securitatea rutelor comerciale, securitatea bunurilor noastre la nivel global şi multe alte lucruri reprezintă, în realitate, interese de securitate individuale şi interese de securitate comune ale Uniunii Europene.

  • Jurnalul Oficial C E/
  • Puravol anti aging
  • Femeie cu riduri
  • Estetica anti-imbatranire
  • PDF Dezvoltarea AN in Contextul Aprofundarii Reformelor Democratice PDF | PDF

De asemenea, trebuie să ne gândim care sunt, de fapt, ambiţiile Uniunii Europene legate de securitate şi apărare. Proiectul de raport afirmă foarte clar că nu avem ambiţia de a deveni o superputere, precum Statele Unite ale Americii.

De asemenea, se precizează foarte clar că trebuie să ne concentrăm asupra împrejurimilor geografice ale Uniunii Europene. Priorităţile noastre sunt zona Balcanilor — principalul interes al Uniunii Europene — Africa de Nord, conflictele îngheţate din Est şi contribuţia la rezolvarea conflictului din Palestina. Trebuie să ne îndreptăm atenţia foarte clar asupra acestor zone.

În calitate de materiale ştiinţifice au fost utilizate publicaţiile savanţilor istorici din R. Acte legislative a Forţelor Armate a R.

Mă simt obligat să punctez faptul că, la finalul preşedinţiei franceze, Consiliul a stabilit obiective foarte ambiţioase, şi anume, dezvoltarea capacităţii de a efectua anumite operaţiuni în paralel. Dacă acest lucru este într-adevăr ceea ce vrem, atunci vom avea nevoie de fonduri pentru a realiza acest lucru. Va fi nevoie de înfiinţarea unui sediu autonom şi permanent la Bruxelles.

Aceasta reprezintă o primă cerinţă foarte clară exprimată de Parlament.

În comisie a recenzii de tratament anti-imbatranire absolut derma o mare majoritate care s-a declarat în favoarea acestui aspect. În al doilea rând, trebuie să ţinem cont de faptul că cele 27 de state membre au la dispoziţie două milioane de soldaţi.

Trei procente din aceste efective de militari ar trebui să fie puse la dispoziţia Uniunii Europene, în mod permanent. Acest lucru ar însemna 60 de soldaţi.

Despre-Mit

Acesta este motivul pentru care raportul cere ca Eurocorps să fie pus, în mod permanent, la dispoziţia Uniunii Europene. Această invitaţie este adresată celor şase state membre care formează Eurocorps. Apoi facem afirmaţii clare în privinţa capacităţilor pe care trebuie să le dezvoltăm. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene cheltuiesc de miliarde de euro anual pentru apărare, iar această sumă de miliarde EUR trebuie să fie mai bine cheltuită decât în trecut.

Francais Roumain

Nu ne putem permite să reinventăm roata de 27 de ori şi, prin urmare, vă solicităm astăzi să vă asiguraţi că, pe viitor, acolo unde banii Uniunii Europene şi ai contribuabililor sunt folosiţi în apărare, aceşti bani vor fi cheltuiţi mai bine decât în trecut. Vă mulţumesc foarte mult. Ari Vatanen, raportor.

Ei bine, ştim cât de mult s-a înşelat şi ştim, de asemenea, şi că o gândire optimistă este un înlocuitor mortal pentru realism. Astăzi trebuie să fim brutal de sinceri în această privinţă. UE a înregistrat succese progresive în procesul de conciliere. Evenimentele legate de cel de-al Doilea Război Mondial au fost cele care au dus la crearea Uniunii Europene.