Import din china in elvetia anti-imbatranire, Cuvinte cheie: A

Conținutul

  Articolul 3 1 Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, de produse și tehnologii prevăzute în lista din anexa III, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran necesită o autorizație prealabilă.

  chicoree anti-imbatranire

  Autorizația este valabilă în întreaga Uniune. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

  avon soluții de curățare termică anti-îmbătrânire

  Articolul 4 Se interzice achiziția, importul sau transportul din Iran, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor prevăzute în listele din anexa I sau II, indiferent dacă respectivul articol provine sau nu din din Iran.

  Articolul 6 Articolul 2 alineatul 1 și articolul 5 alineatul 1 nu se aplică: a transferului direct sau indirect al produselor aflate sub incidența părții B din anexa I, pe teritoriile statelor membre atunci când aceste produse sunt vândute, furnizate, transferate sau exportate către Iran sau pentru a fi utilizate în Iran pentru un reactor cu apă ușoară din Iran a cărui construcție a început înainte de decembrie ; b tranzacțiilor mandatate de programul de cooperare tehnică al AIEA; sau c produselor furnizate sau transferate ori destinate utilizării în Iran, ca urmare a obligațiilor care revin statelor care sunt părți la Convenția de la Paris privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13 ianuarie Articolul 7 1 Fără a aduce atingere articolului 1 litera b din Regulamentul UE nr.

  strângerea pielii anti-îmbătrânire

  Articolul 8 1 Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al echipamentelor sau tehnologiilor-cheie prevăzute în lista din în anexa VI, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.